Stor kunskap och bred erfarenhet inom visualisering.

Detta är Virteco

Virteco är ett företag som hittar nya och innovativa sätt att visualisera och analysera information. Genom att använda modern teknik och utmana normer skapar vi nya sätt att använda data som ett verktyg för att ta snabbare och bättre beslut samtidigt som vi ökar transparensen och kunskapen.

KARTA

Virteco utgår från kartan. Med kartan som bas får man oslagbar igenkänning och en tydlig visuell presentation av information.

SÄKERHET

Vi mellanlagrar din information vilket betyder att Virteco fortsätter att fungera om ditt ordinarie system skulle sluta.

DETALJER

Virteco har ett öga för detaljer. Förutom en bra översikt får du också en presentation av de minsta beståndsdelarna. Systemet fungerar på både macro- och micronivå.

GRAFER

Växla snabbt mellan diagram och grafer för att se din information precis som du vill.

FRIHET

Lås dig inte till kontoret. Virteco är anpassat för dig, din vardag och följer med dig i din mobila enhet.

SKALBARHET

Virteco är modulärt och skalbart. Systemet passa både det lilla och det stora företaget. Vi fokuserar vår utveckling på ny och modern teknik som håller oss i framkant och ser alltid till att inte bygga in oss i ett hörn.

Världens snabbaste företagssimulering

Virtecos företagssimulering är en av världens snabbaste företagsanalyser! Genom att flytta fyra staplar med fingret eller musen så ändras resultat- och balansräkningens tal, tillsammans med olika avkastningsmått på hundradels sekunder. Finansnettot simuleras via pil upp eller ned. Avsluta årets simulering och fortsätt med nästa år och se in i framtiden!

Virteco hämtar data ifrån kundens samtliga affärssystem.

Datan lagras på en server och när kunden sedan skapar sin analys eller rapport hämtas data ifrån servern. Detta möjliggör att kunna skapa analyser och rapporter ur flera system men sammanhållna på en plattform i samma rapport.

virteco-preview-1

Virteco är skalbart och modulärt.

Detta innebär att våra kunder skräddarsyr Virteco utefter sina behov.
Virteco är helt webbaserat och utvecklat för att användas både i datorn och på surfplatta vilket ger ett mobilt arbetssätt.

virteco-preview-2

Vi hjälper er att bli goda användare av Virteco.

Virteco AB hjälp sina kunder att bli goda användare av systemet. Under installation ändra vi rubriker och text i systemet vilket leder till att kunden känner igen sig. Vid implementation genomför vi en utbildning där vi hjälper er att komma igång med Virteco. Vi håller ständigt kontakten med er för att ta tillvara på kundens synpunkter och önskemål samt att stötta med utbildning om så behövs.

virteco-computer