Att ha rätt hyra i olika delar av beståndet ger incitament för att kunna upprusta det gamla beståndet och att brukarna betalar en hyra som är relaterad till lägenhetens standardskillnader och olika bostadsområdens geografiska läge. Genom en uppdatering av alla hyror skapas större rättvisa och likvärdiga lägenhet får samma hyra, detta är inte alltid fallet idag. Det kan idag finnas oförklarliga skillnader i hyra som ingen kan reda ut.

Du kan enkelt registrera olika värden på respektive lägenhet och sen simulera förändringarna i området och den enskilda lägenheten. Rätt Hyra grundar sig på ett enkelt sätt att registrera faktorer utan krångliga data-lösningar.

 

 

Anpassat för dig

 • Systemet är utvecklat för att användas ofta och mycket. Vi tror att detta spar tid när det väl är dags för förhandling.
 • Du kan simulera vid om- och nybyggnad.
 • Parterna bestämmer själv hur många egenskaper du/ni vill arbeta med.
 • Skapa dina egna egenskaper eller utgå från färdiga mallar som är framtagna av parterna eller som ni enats om i processarbetet.
 • Har du inget fastighetssystem? Inga problem, rätt hyra gör det möjligt att för hand lägga in alla områden/fastigheter och lägenheter.
 • Välj om du vill dela hur du valt att poängsätta en lägenhet med dina hyresgäster för att öka transparensen och minska frågetecken.

Poängsättning

Poängsättningen sker i tre steg – områdesnivå, fastighetsnivå och lägenhetsnivå.

 • Lägg till egenskaper på områdes- eller fastighetsnivå för att bedöma lägesfaktorer.
 • Lägg poäng på mallar som du kopplar till lägenheter.
 • Lägg poäng på varje enskild lägenhet.
 • Egenskaperna är variabler som är globala. Exempel: Om du har satt 3 poäng för en stor balkong och vill ändra detta till 2 poäng slår detta ut på samtliga lägenheter och mallar som är har egenskapen stor balkong.
 • Du kan lägga både positiva poäng och negativa poäng.

Mallar

För att spara tid kan du skapa mallar. Har du till exempel flera lägenheter som ser likadana ut. Skapa en mall och koppla alla lägenheter som är likadana till den.

Är det någon lägenhet som har ytterligare poänggivande egenskaper eller saknar något egenskap som mallen har är det enkelt att lägga till ytterligare egenskaper eller koppla bort enskilda egenskaper från mallen.

Import & export3

 • Du importerar enkelt information om dina lägenheter, fastigheter och områden från ditt befintliga fastighetssystem.
 • Du kan sedan exportera den nya hyran när du är nöjd.

 

Vill du veta mer om Rätt hyra?

 

Du är i gott sällskap