Virteco hyra hämtar information om fastigheter från offentliga och privata aktörer i ditt valda område. Här kan du se vem som äger fastigheten, vilken snitthyra de har på fastigheten, lokaler och bostäder. Samtidigt kan du se taxeringsvärde, lokalyta, bostadsyta, värdeår och ny- samt ombyggnadsår. Detta ger en överlägsen inblick i hur marknaden ser ut kring där du och ditt bolag verkar. Du kan enkelt jämföra ditt eget bestånd med andra och snabbt dra slutsatser kring t.ex. hyressättning.