Våra moduler hämtar information ifrån bakomliggande affärssystem och möjliggör sammanhållna rapporter och analyser. Fördelarna med Virteco är att ni kan lägga fokus på analysen istället lägga fokus på att jaga datan samt att ni får en ökad transparens i er verksamhet och därmed möjligheten att fatta bättre beslut baserade på fakta.

Virteco ger er en visuell upplevelse, snabb överblick och möjlighet att via kartan eller diagram se stora mängder information inhämtade ur flera system sammanhållet på en plattform.

Vi erbjuder följande lösningar:

  • Operativt – Här samlar vi information kring felrapportering, avhjälpande underhåll, planerat- och förebyggande underhåll samt beställning och rondering.
  • Marknad – Här ser vi information kring hyresobjekten, uthyrningsstatistik och kontraktsuppsättning.
  • Ekonomi – Här ser vi budget, driftnetto och projekt. Informationen kan ses ner på kontonivå. I kommande uppdatering kommer vi lägga till simuleringar för att prognostisera bolagets ekonomiska läge.
  • Nöjd kund-index (NKI) – Här ser vi hur nöjda era hyresgäster är med er som hyresvärdar och med sina boenden. Styrkan med denna modulen är att du lätt kan ta in era hyresgästers synpunkter i en redan färdigt analys tex. planerat underhåll.
  • Energi – Här ser vi information kring t.ex. förbrukad mängd av el, vatten värme och kyla. Följ upp från år till år. Korrigerat med normaldagar.

När du väljer att samköra dessa lösningar kan du jämföra värden mot varandra, t.ex. arbetsordrar mot nki. Det är då som Virteco verkligen kommer till sin rätt och blir ett beslutsstöd att räkna med.

Vi arbetar ständigt med utveckling och har flera projekt parallellt som inom kort kommer kunna erbjuda flera produkter och lösningar i Virteco.